Ny ISO-standard

"Ju noggrannare information jag får, desto säkrare är jag på att jag tar rätt mängd insulin. Om regleringen av blodsockret blir bättre, kan det ge ett lägre HbA1c"

Nu finns det en ny ISO-standard för blodglukosmätare. Den kräver att mätningarna ska vara ännu noggrannare än tidigare, från ett avvik på ±20% jämfört med labresultat, till ±15%**.

Dessutom kräver den nya standarden att alla glukosmätare ska mäta lika noggrannt även när personer med diabetes testar sig själva.

"Det är jättebra, för det är ju oss det gäller!"

Mätarna i CONTOUR® NEXT –familjen överträffar minimikraven för noggrannhet i ISO 15197:2013* (slutgiltig märkning genomförs nu)

Studier har visat att mätarna i CONTOUR® NEXT-familjen klarar noggrannhetskraven i ISO 15197:2015 även vid en avvikelse på ±10% eller ±0.55 mmol/L1,2,3,4**


Beställ mätare från CONTOUR NEXT-familjen till dina patienter idag!


Försäkra dig redan idag om att alla dina diabetespatienter har en blodsockermätare som uppfyller standarden i SS-EN ISO 15197:2015. Det är de värda.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

*Utvärderat av  LRQA, utnämnt till anmält organ för medicinteknisk utrustning.

**Noggrannhetskraven i SS-EN ISO 15197:2015 fastställer att både för labmätningar och när personer med diabetes testar sig själva ska 95% av mätningarna vara inom  ±0.83mmol/L av referensvärdet från laboratoriemätningar  för glukoskoncentrationer <5.5 mmol/L och inom ±15% av referensvärdet från laboratoriemätningar för glukoskoncentrationer ≥5.5 mmol/L, och 99% av de individuella mätningarna ska vara inom zon A och B i Parkes-Consensus Error Grid för typ 1 diabetes.

 

Referenser:
1. International Organization for Standardization. In-vitro diagnostic test systems - requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2015
2. Bernstein R, Parkes JL, Goldy A, et. al. A new test strip technology platform for self-monitoring of blood glucose. J Diabetes Sci Tehnol. 2013;7(5):1386-1399.
3. Harrison B et. al, Accuracy Evaluation of a New Platform of Blood Glucose Monitoring Systems with the CONTOUR NEXT Test Strip, Poster presented at the 6th international conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD); 27 February-2 March, 2013; Paris, France
4. Data på fil