CONTOUR XT kan beställas här:

TopImage

Du med diabetes kan beställa en CONTOUR XT-mätare här: 
  
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
Mejladress:
  
 
Notera att denna blodsockermätare använder CONTOUR NEXT teststickor. 
Ditt hjälpmedelskort måste vara utfärdat för just denna stickan.