CONTOUR NEXT ONE kan beställas här:

TopImage

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
E-post:
Samtycke:
Ascensia Diabetes Care Sweden AB (559024-5345) önskar att Du även lämnar vissa uppgifter om Dig personligen. De uppgifter vi önskar är de som anges i formuläret och Du avgör själv om Du vill lämna uppgifterna till oss.
 Eftersom uppgifterna kan vara känsliga kommer Ascensia Diabetes Care Sweden AB att iakttaga största försiktighet vid användning av uppgifterna. Uppgifterna avser att kartlägga användningen av Ascensia Diabetes Care Sweden ABs tjänster och produkter
 för att förbättra dessa och få mer kännedom om hur produkterna används av dem som har diabetes. Vi vill också använda informationen för statistiska ändamål och för att förbättra informationen om produkterna.
 Vidare samtycker Du till att uppgifterna kan användas av Ascensia-koncernen för samma ändamål. Du kan enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter vi behandlar om Dig, samt återkalla Ditt samtycke.
Jag samtycker härmed till att Ascensia Diabetes Care Sweden AB behandlar personuppgifter om mig i enlighet med vad här angivits.